Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBRONA ŻYCIA

Z JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU POLSKIEGO

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.
27 kwietnia 1956 roku, w warunkach terroru komunistycznego, narzucono Polsce zbrodniczą ustawę aborcyjną, dopuszczającą zabijanie poczętych dzieci, która obowiązywała aż do 7 stycznia 1993 roku. Internowany w Komańczy Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński przygotował tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, które zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przez milionową rzeszę Polaków. Śluby te, wielokrotnie odnawiane, zobowiązują nas także dzisiaj do obrony życia poczętych dzieci!