Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBRONA ŻYCIA

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25,40) „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”.  (Mk 11,24)
„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. 

(św. Jan Paweł II, Nowy Targ, 8.06.1979 r.)

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI

W roku 35-lecia naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej, proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach: przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka, popełnione w naszej Ojczyźnie, dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowane dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych, błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku, błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do modlitwy w powyższych intencjach przez jeden rok: codziennie odmawiać wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego, uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie cierpienia w intencji obrony życia. Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez okres
jednego roku. Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie do modlitwy i postu na okres jednego roku. Prosimy o nadesłanie swojego zgłoszenia udziału w Krucjacie pocztą pod adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków lub e-mailem na adres: modlitwa@krucjata.org.
Można też zgłaszać się telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9.00–15.00), tel. 12 633 09 73.
Zgłoszonym uczestnikom organizatorzy Krucjaty będą, co miesiąc przesyłać, szczegółowe intencje. Intencje będzie również drukować prasa katolicka i podawane będą na stronie internetowej: www.krucjata.org.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy.
W imieniu organizatorów:
Halina i Czesław Chytrowie, Grażyna Kich, Janina Palus, Paweł Wosicki , Beata Trzcińska , Janusz Kawecki Adam Kisiel, Wanda Półtawska, Jadwiga Wronicz, Antoni Zięba Kraków, październik Roku Pańskiego 2015