Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OWOCE CHRZTU POLSKI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pobyt Papieża w naszym kraju z okazji Światowych Dni Młodzieży przypada w bardzo ważnym okresie, jakim jest 1050. rocznica chrztu Polski oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Wizyta Franciszka na Jasnej Górze uwypukla wątek pielgrzymki papieża do Polski jak i dziękczynienie za chrzest Polski. Chrzest nie był prostym przejściem od jednej religii do drugiej – od pogaństwa do chrześcijaństwa – bo kult pogański oznacza kult stworzenia, natomiast chrześcijaństwo oddaje kult boski jedynie Stwórcy. Wraz z chrztem Polski pojawia się potrzeba świadectwa aż do męczeństwa. Wydarzenie sprzed 1050 laty oznaczało zarówno początek Kościoła na ziemiach polskich jak i początek narodu polskiego. Przyjęcie chrztu zaowocowało w dziejach wieloma wybitnymi męczennikami i wyznawcami jak o. Maksymilian Kolbe, ks. Jerzy Popiełuszko i s. Faustyna Kowalska. Jedyną instytucją o nieprzerwanej ciągłości jest Kościół. Podczas zaborów i okupacji nie było państwa polskiego, Kościół natomiast trwał i cały czas stara się towarzyszyć człowiekowi, także dziś, gdy jedną z głównych pokus jest konsumpcjonizm, który sprawia, że człowiek przestaje interesować się kwestiami ducha.

Fragment wypowiedzi podczas uroczystości wręczenia dyplomów partnerom nadchodzącej wizyty papieża Franciszka, Poznań, 27 VI 2016 r.