Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (28)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). To błogosławieństwo będzie tematem Światowych Dni Młodzieży. Trwają przygotowania. Im bliżej do przyjazdu Ojca Świętego Franciszka oraz setek tysięcy młodych z całego świata i z Polski do Krakowa, tym więcej pracy, więcej zabiegów w różnych dziedzinach, by jak najlepiej przygotować to wielkie spotkanie. Jest to nade wszystko wydarzenie wiary, wielkie świadectwo o Chrystusie, gorąca modlitwa indywidualna i wspólnotowa, poruszenie sumieniami Europy i świata. W przygotowaniu do tych Dni niech dominuje modlitwa, rozmowy przeniknięte spojrzeniem wiary, świadectwo miłosiernej miłości, świadectwo jedności umysłów i serc, jedności młodych ludzi o różnym kolorze skóry, mówiących różnymi językami. „Błogosławieni miłosierni” – co to znaczy dziś dla młodego człowieka, który z nadzieją, ale i z lękiem idzie w przyszłość, szukając sensu życia, Boga i człowieka, któremu można zaufać. Pan Jezus wyjaśniał, czym jest miłosierdzie, wszelkimi sposobami, przede wszystkim przykładem życia, przebaczeniem oraz troską o chorych i biednych. Okazał nam miłosierdzie umierając na krzyżu i zostawiając dar Eucharystii. Pan Jezus w przypowieściach objaśnia, jak otwierać się na Boże miłosierdzie i jak okazywać miłosierdzie bliźnim. Naukę o miłosierdziu przedstawił w szczególny sposób w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25–37). Tym, który „wpadł w ręce zbójców” jest każdy z nas, jest młodzież we współczesnym świecie: poraniona, pozostawiona, doświadczająca samotności w cierpieniu. Tak wielu przechodzi: „przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął” (Łk 10,32). Kto jest Samarytaninem, który zajął się rannym? Jest nim sam Chrystus. Ale to On sam mówi nam: „Bądź ty Samarytaninem”, „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10,37). „Miłość przeżywana w rodzinach jest nieustanną mocą dla życia Kościoła… Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa” (Ojciec Święty Franciszek, adh. Amoris laetitia, p. 88).
Propozycja postanowienia
Przeczytam (przed Światowymi Dniami) przypowieść Pana Jezusa (z Ewangelii św. Łukasza). Porozmawiamy o tym w rodzinie.