Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PRZYJMIJMY ORĘDZIE ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA!

Fragmenty rozważania Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonego przed modlitwą Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie, 29 czerwca br.


Drodzy bracia i siostry!
Dziś obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, wysławiając Boga za ich przepowiadanie i świadectwo. Na wierze tych dwóch Apostołów opiera się Kościół Rzymu, który od zawsze czci ich jako patronów. Jednakże cały Kościół powszechny patrzy na nich z podziwem, uważając ich za dwa filary i dwa wielkie światła, które jaśnieją nie tylko na niebie Rzymu, ale także w sercach wierzących Wschodu i Zachodu. Ewangelia opowiadając o misji Apostołów mówi nam, że Jezus posłał ich po dwóch. W pewnym sensie, także Piotr i Paweł zostali posłani z Ziemi Świętej do Rzymu, by głosić Ewangelię. Byli to dwaj ludzie bardzo różniący się jeden od drugiego: Piotr był „skromnym rybakiem”, a Paweł „nauczycielem i doktorem” – jak mówi dzisiejsza liturgia. Jeśli tu, w Rzymie, znamy Jezusa i jeśli wiara chrześcijańska jest żywą oraz ważną częścią duchowego dziedzictwa i kultury tego obszaru, to zawdzięczamy to apostolskiemu męstwu
tych dwóch synów Bliskiego Wschodu. Ze względu na umiłowanie Chrystusa, opuścili oni swoją ojczyznę i nie zważając na trudności długiej podróży oraz ryzyko i podejrzenia, które mogliby napotkać, przybyli do Rzymu. Tutaj stali się zwiastunami i świadkami Ewangelii wśród ludzi, i przypieczętowali męczeństwem swoją misję wiary i miłości. Piotr i Paweł powracają dziś symbolicznie między nas, przemierzają ulice tego miasta, pukają do drzwi naszych domów, ale przede wszystkim do naszych serc. Pragną raz jeszcze zanieść Jezusa, Jego miłość miłosierną, Jego pocieszenie, Jego pokój. Jakże go bardzo potrzebujemy! Przyjmijmy ich orędzie! Doceńmy ich świadectwo! Niech nieskażona i mocna wiara Piotra, wielkie i powszechne serce Pawła pomogą nam być radosnymi chrześcijanami, wiernymi Ewangelii i otwartymi na spotkanie wszystkich. (…) Pannie Maryi, Salus Populi Romani, powierzamy dziś cały świat, a zwłaszcza to miasto – Rzym, aby mógł zawsze znajdować w bogatych wartościach duchowych i moralnych fundament życia społecznego i swej misji we Włoszech, w Europie i na całym świecie.