Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga do pełni życia

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Celebracja Mszy św. na Jasnej Górze pod przewodnictwem papieża Franciszka będzie narodowym dziękczynieniem za 1050-lecie Chrztu Polski. Jest to wielki dar, ale i zobowiązanie, aby wraz z całym Kościołem w Polsce i Rodakami spoza granic Ojczyzny – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – wyznać wiarę w Chrystusa, Syna Bożego zrodzonego z Maryi Dziewicy. Ufamy, że Piotr naszych czasów swoim słowem i błogosławieństwem wyjedna nam łaskę wzmocnienia wiary i świadectwa życia chrześcijańskiego, bogatego w uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Słowo Boże i Jego prawo jest dostępne, a stosując je wchodzimy na drogę życia. Droga do pełni życia wiecznego z Bogiem wiedzie poprzez zachowanie przykazania opierającego się na dwóch filarach: miłości Boga i miłości bliźniego. W kontekście przeżywanej rocznicy Chrztu Polski warto przywołać również słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”. Bez takiego zrozumienia i spojrzenia w głąb naszych sumień, zarówno rocznica Chrztu, jak i Rok Miłosierdzia, czy pielgrzymka Ojca Świętego, będą utraconą łaską i nie odczujemy ich wartości.

Fragment Listu Pasterskiego, Częstochowa, 10 VII 2016 r.