Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (29)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) – te słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze będą rozważane przez młodzież z całego świata, która przybędzie do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży (26–31 lipca 016 r.). Te dni będą wielkim darem Bożym dla młodych pielgrzymów, ale szczególnie dla młodych uczniów Chrystusa z Polski. Wszyscy zostaniemy umocnieni w wierze, jeśli tylko otworzymy serca na światło Boże, jeśli swoją obecnością i modlitwą damy świadectwo o Chrystusie. Starajmy się wszyscy – i młodzi, i starsi wiekiem – tak zorganizować czas, byśmy mogli wsłuchiwać się w głos Piotra naszych czasów i modlić się pod jego przewodnictwem. wiadomi tego, że jesteśmy dziećmi Boga, który nas stworzył, i świadomi łaski Chrztu, powtarzajmy „Ojcze nasz”. Młodzi chcą doświadczyć Bożej, miłosiernej miłości i chcą doświadczyć, że nie są sami, ale idą przez życie z tysiącami, milionami młodych ludzi, wierzących w Chrystusa, należących do Kościoła świętego. Młodzi potrzebują nadziei, światła w ciemności, drogi wśród niepewności, mostów ponad przepaściami, przyjaznej ręki w świecie pełnym samotności. Wielu uczestników Światowych Dni Młodzieży w poprzednich latach odnalazło na nowo sens życia, odczytało powołanie, spotkało kogoś, z kim złączyli się przysięgą małżeńską. Kraków jest miastem, w którym orędzie o Bożym Miłosierdziu z nową mocą zostało ogłoszone światu. Nie zmarnujmy tego czasu łaski, tej szansy, którą Bóg daje, abyśmy umocnili wiarę, aby pojednały się małżeństwa, aby młodzi poszli za Chrystusowym wezwaniem: „Pójdź za Mną” – w małżeństwie, w kapłaństwie, życiu konsekrowanym, w życiu samotnym, w świecie. „Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie (św. Jan Paweł II, 1990). „Rodzina jest pierwszą szkołą wartości ludzkich, w której można się nauczyć dobrego korzystania z wolności” (Ojciec Święty Franciszek, adh. Amoris laetitia, p. 274).
Propozycja refleksji
Jak będę przeżywał święte Dni i jak pomogę bliźniemu przyjąć dar tych Dni?