Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (8)

NASTAWIENI NA SENSACJE

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Faryzeuszom zależało na tym, aby ludzie koncentrowali się na cudach, jakie czynił Jezus, a nie na pytaniu: Kim On jest, ani na tym, czego nauczał. Sensacja bywa wykorzystywana do odwracania uwagi od rzeczy ważnych. Dziś mamy z tym do czynienia często. Życie powinno się koncentrować na dobrze ustawionej hierarchii wartości, a nie na sensacjach.
Wówczas rzekli do Jezusa niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: „Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”. Lecz On im odpowiedział. -Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak me będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w tonie ziemi. Ludzie z Nmiwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa
powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon (Mt 22. 38-42).
Jezus wzywa do zastanowienia się nad tym, kim On jest i dlatego zestawia siebie z prorokiem Jonaszem. Jemu bowiem udało się, i to bez cudów, samym przepowiadaniem, w ciągu kilkudziesięciu dni nawrócić mieszkańców Nimwy, a Jezusowi nawet w ciągu dwu lat nie udało się nawrócić małego Kafarnaum. Podobnie Jezus zestawia siebie z Salomonem, którego mądrość znana była daleko poza granicami Izraela, a mądrości Jezusa me uznawano nawet w Jerozolimie. Faryzeusze słyszą, że za przewrotność i wiarołomstwo zostaną potępieni tak przez mieszkańców Nimwy. jak i królową z Etiopii. Są to twarde słowa Jezusa odsłaniające, jak bardzo zatwardziałe i zamknięte na prawdę były ich serca Oni tworzyli świat zakłamania i nienawidzili tego, kto mówił prawdę
Zatrzymywanie się na cudach jest niebezpieczne, bo one, jak kolorowe opakowanie, utrudniają dostrzeganie prawdy, która żadnego opakowania me potrzebuie.
Dlaczego Jezus mówi o znaku Jonasza? Nawiązuje do jego przeżycia, przez trzy dni i trzy noce, w paszczy ryby. To był cud dla Jonasza, a nie dla mieszkańców Niniwy. Jezus sygnalizuje, że Jego pobyt w grobie będzie podobny do tego. co przeżył Jonasz. Prorok nawracający pogan, jest biblijnym typem Jezusa. To, że Jezus nawiązał do niego, faryzeusze i uczeni w Piśmie odczytali po Jego zmartwychwstaniu. Wiedzieli wtedy, że zapowiadał, iż łatwej w Niego uwierzą poganie niż faryzeusze. Zatwardziałość ich serc ujął w słowach: plemię przewrotne i wiarołomne.
Faryzeizm dziś jest zjawiskiem, z którym należy się liczyć. Żyjemy w zakłamanym świecie, który nieustannie zasłania prawdę. Uczeń Chrystusa winien o tym pamiętać i me dziwić się widząc zakłamanie, z jakim mamy do czynienia.