Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NASZ LOS W JEGO RĘKU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od pytania, jakie postawił Jezusowi uczony w Piśmie: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Z podobnym pytaniem zwrócił się kiedyś do Jezusa młody człowiek. Obydwaj, zarówno ten dorosły i wykształcony jak tez ten młody i poszukujący, otrzymali podobną odpowiedź. Właściwą drogą dla człowieka jest zachowywanie Bożych przykazań. Kto według nich postępuje, otrzyma dar życia wiecznego. Okazało się jednak, ze zarówno młodzieniec, jak i uczony w Piśmie, stawiają dodatkowe pytania. Jakby szukali czegoś więcej lub potrzebowali wyjaśnienia. Pan Jezus chętnie podejmuje temat. Kreśli przed nimi perspektywę doskonalszego życia, takiego, które polega na pełniejszym naśladowaniu Jego samego. Młodzieniec otrzymuje propozycję, aby sprzedał wszystko, co ma i rozdał ubogim, a następnie poszedł za Jezusem. Uczony w Prawie słyszy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, a więc o kimś, kto potrafi poświęcić bliźniemu swój czas, swoje dobra i swoje serce. Tym człowiekiem jest przede wszystkim sam Jezus.

Fragment listu Pasterskiego, Kraków, 10 VII 2016 r.