Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

BĘDZIEMY SĄDZENI Z DZIEŁ MIŁOSIERDZIA

Fragmenty rozważania Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonego przed modlitwą Anioł Pański na placu św Piotra w Watykanie, 10 lipca br.


Drodzy bracia i siostry!
Liturgia proponuje nam dziś przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, zaczerpniętą z Ewangelii św. Łukasza. (…) Jezus zwraca się do uczonego w Prawie i pyta go: „Któryż z tych trzech – kapłan, lewita. Samarytanin – okazał się, według ciebie, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców” A ten odpowiedział naturalnie, gdyż był człowiekiem inteligentnym: „Ten, który mu okazał miłosierdzie” W ten sposób Jezus całkowicie odwrócił początkową perspektywę uczonego w Prawie – a także naszą!: nie powinienem katalogować innych, aby decydować, kto jest moim bliźnim, a kto nim nic jest.
Ode mnie zależy, czy jestem bliźnim czy nie – to do mnie należy decyzja – napotkanej osoby potrzebującej pomocy, także tej obcej, a nawet wrogiej. A Jezus za zakończenie stwierdza: „Idź i ty czyń podobnie”. (…)
[pullquote]
Szczególne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów, którzy przybyli w sztafecie z Krakowa do Rzymu – jacy dzielni! I obejmuję
nim uczestników wielkiej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do sanktuarium w Częstochowie, która odbywa się po raz 25.
[/pullquote]Zapytajmy samych siebie – każdy z nas niech odpowie w swoim sercu – zapytajmy się: czy nasza wiara jest owocna? Czy przynosi dobre uczynki? Czy jest raczej jałowa, a za tem bardziej martwa niż żywa? Czy staję się bliźnim, czy po prostu przechodzę obok? Te pytania dobrze jest sobie zadawać często, ponieważ na koniec będziemy sądzeni z dzieł miłosierdzia. Pan będzie mógł nam powiedzieć: „Czy pamiętasz tamto zdarzenie na drodze z Jerozolimy do Jerycha? Tym człowiekiem na wpół żywym byłem Ja. Czy pamiętasz? Tym głodnym dzieckiem byłem Ja. Czy pamiętasz? Tym migrantem, którego wielu chciało zabić, byłem ja Tymi samotnymi dziadkami, pozostawionymi w domach opieki, byłem Ja. Tym samotnym chorym w szpitalu, do którego nikt nie przychodzi, byłem Ja”.
Niech Maryja Panna pomoże nam kroczyć drogą miłości, milowi wielkodusznej wobec innych, drogą miłosiernego Samarytanina. Niech nam pomoże żyć głównym przykazaniem, jakie Chrystus nam pozostawił. Jest to droga prowadząca do życia wiecznego.