Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SŁUŻYŁ WIERNIE
KOŚCIOŁOWI KRAKOWSKIEMU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Śmierć kard. Franciszka Macharskiego napawa smutkiem i bólem całą Archidiecezję Krakowską. Odszedł do wieczności dobry pasterz, który przez 27 lat prowadził z wielką mądrością i odpowiedzialnością w trudnych czasach Kościół krakowski. W okresie przemian, które się dokonały w Polsce, przeobrażeń politycznych, kard. Macharski umiał zachować słuszny dystans, który zaowocował tym, że Kościół zachował swoją niezależność i równocześnie zachował współpracę dla dobra Kościoła i społeczeństwa w Polsce. Na pewno wielu ludzi jest mu wdzięcznych za jego postawę. Pamiętamy okres kiedy trzeba było odwiedzać tych, którzy byli internowali, trzeba było pomagać ludziom, którzy cierpieli. On umiał z delikatnością i dystansem to wszystko prowadzić poprzez Caritas i instytucje diecezjalne. (…) Służył wiernie Kościołowi krakowskiemu i społeczeństwu. (…) Tak się złożyło, że zmarł w Roku Miłosierdzia, a także przetrzymał w ogromnym cierpieniu Światowe Dni Młodzieży, które też były naznaczone tematem miłosierdzia. (…) Wyjątkowe życie, wyjątkowe odchodzenie i wyjątkowa wizyta papieża przy łożu śmierci.

Fragment wypowiedzi o zmarłym ks. kard. Franciszku Macharskim – swoim poprzedniku w Archidiecezji Krakowskiej, 2 VIII 2016 r.