Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZŁOWIEK WIELKIEGO DUCHA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Księdza kardynała wspominam bardzo dobrze. Pierwsze moje spotkanie z nim było jeszcze w seminarium, wtedy gdy jako rektor krakowskiego seminarium [duchownego] ksiądz kardynał przyjechał do Gniezna i w gnieźnieńskim seminarium duchownym prowadził rekolekcje. To był chyba jedyny rekolekcjonista, który miał taki wpływ na seminarium. Gdy przyszła godzina adoracji [Najświętszego Sakramentu], klerycy trwali na niej całą godzinę bez ruchu – to jedyny taki przypadek, który pamiętam. (…) Za jego czasów powstawały domy samotnej matki, rodzinne domy dziecka, zakłady opiekuńczo-lecznicze, poradnie psychologiczne, ogniska dla bezdomnych – był na pewno człowiekiem czynu. (…) Był postacią bardzo ujmującą. Miał, według mnie, nie tylko silną duchowość, ale również pewien zmysł dyplomacji. Człowiek wielkiego ducha i szerokiego rozmachu, nie zamknięty, chętnie uczestniczący w życiu, w spotkaniach z ludźmi. Z pewnością będzie stanowił jedną z ważniejszych epok w życiu Archidiecezji Krakowskiej i Kościoła katolickiego w Polsce.

Fragment wypowiedzi o zmarłym ks. kard. Franciszku Macharskim, 2 VIII 2016 r.