Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jedność duszy i ciała

KS. BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ

Człowiek to nie tylko istota duchowa posiadająca ciało na czas pobytu na ziemi, ciało będące przyczyną ograniczeń. Człowiek nie jest również ciałem wyposażonym w system odczuwania i myślenia, które w pewnym momencie bezpowrotnie zamiera. Jak wiele nieporozumień, a nawet dramatów wynika z powodu nieznajomości lub wypaczania prawdy o człowieku. Tymczasem z woli Boga jesteśmy jednością duszy i ciała. Dlatego nasze powołanie do chwały w Niebie musi być realizowane w sferze duchowej i cielesnej, bez deprecjonowania żadnej z nich. Należy mieć szacunek do samego siebie, pamiętając, że inni posiadają taką samą godność. Jako uczniowie Chrystusa nie możemy zaakceptować tego, że ludzie, którzy ulegli złu stają się jeszcze gorsi, biedni pogrążają się w większej nędzy, a smutni w rozpaczy. Nie możemy przyglądać się temu biernie. Mamy podejmować działania, które wprowadzą zmiany na lepsze nawet jeśli w pierwszej chwili mogą się one wydawać mało istotne. (…) Bóg jednak troszczy się o wspólnotę wierzących, broni jej przed atakami złego. To budzi nadzieję i daje pociechę. Podczas ŚDM spotkałem w Krakowie młodego biskupa koptyjskiej Diecezji Luksor w Egipcie. Biskup Emmanuel Khaled Bishay opowiadał mi, że kilka dni po święceniach biskupich spalono mu katedrę. I dodał, że doświadczył ze wszystkich stron ogromnej solidarności i pomocy. Bóg nigdy o nas nie zapomina. Kiedy z różnych stron napływają wiadomości budzące grozę, Bóg mówi, że jest blisko, że troszczy się o każdego z nas. Życie Najświętszej Maryi Panny jest tego dowodem.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłyżowie, 15 VIII 2016 r.