Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PIEŚŃ WDZIĘCZNOŚCI

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Magnificat to zobowiązująca pieśń. Jest wyrazem naszej wdzięczności, ale zobowiązuje nas, byśmy tę wdzięczność okazali również naszą postawą i czynem. Trzeba przede wszystkim zacząć od samych siebie, od naszego życia osobistego i rodzinnego, by było ono przejrzyste, ofiarne, otwarte na Boga i bliźniego. Szlachectwo zobowiązuje. Skoro doczekaliśmy tak wielkiego wydarzenia, jakim był Światowy Dzień Młodzieży (…). Duchowe oblicze Krakowa rzeźbiły całe pokolenia świętych i uczonych, ludzi kultury, literatury, sztuki i codziennej pracy, ofiarny trud matek i ojców, i ludzi prostych, modlitwa osób konsekrowanych i praca duszpasterska kapłanów. Światowy Dzień Młodzieży jeszcze bardziej ubogacił to dziedzictwo. Nie wolno nam roztrwonić tego depozytu dobra i miłosierdzia, wiary i świętości, gościnności i braterstwa. Powinniśmy dbać o zachowanie oblicza Miasta otwartego, przyjaznego i życzliwego, dzielącego się wartościami, rezygnującego z tego wszystkiego, co poniża i degraduje człowieka, co jest przeciwne prawdziwej kulturze ducha.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice Mariackiej w Krakowie, 15 VIII 2016 r.