Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14,11). Kiedy indziej Pan Jezus powiedział: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29). Codzienne życie daje nam wiele przykładów na to, jak niszczące jest działanie pychy. Ta wada jest kłamstwem wobec Boga, bliźniego i samego siebie. Pychę roznieca w nas szatan, ojciec kłamstwa. Pycha powoduje spustoszenie w sercu i życiu każdego z nas, niszczy miłość, utrudnia przebaczenie i pojednanie, zatruwa życie małżeńskie i rodzinne. Cnotą, która przezwycięża pychę, jest pokora. O pokorę trzeba się modlić, z pomocą łaski przez całe życie zwalczamy pychę. Pokora jest prawdą przed Bogiem, naszym Stwórcą, źródłem i celem naszego istnienia. Przykładem i przewodnikiem na drodze walki wewnętrznej o pokorę jest sam Pan Jezus. W szczególny sposób szkołą pokory jest krzyż, żłobek betlejemski i tabernakulum. „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz?” (1 Kor 4,7). Pycha nas okłamuje. Często pychę nazywamy ambicją, honorem, poczuciem godności, wymaganiem stawianym drugiemu człowiekowi. Pokorę pomniejszamy powtarzając, że jest to cecha ludzi słabych, lękliwych, mało stanowczych, niezdolnych do przeciwstawienia się ludziom mocnym i nieuczciwym. Pokora rodzi się na modlitwie, w bliskości z Panem Jezusem, w pobożności maryjnej. Pokorny przyjmuje różne sytuacje, zewnętrzne i wewnętrzne, jako dar Boży, który pomaga nam wzrastać w pokorze. W małżeństwie i rodzinie konieczna jest wzajemna pomoc w rozpoznawaniu pychy i jej zwalczaniu oraz w rozwijaniu pokory. Cnota pokory jest Chrystusową, dlatego zakrywa siebie przed tym, kto wzrasta w pokorze. Gdyby w małżeństwie, rodzinie, w społeczeństwie, u ludzi władzy, było więcej pokory, mniej pychy i wywyższania się, wiele dobra można by ocalić i wiele dobra uczynić. „Mogą się z was śmiać, bo wierzycie w łagodną i pokorną moc miłosierdzia. Nie bójcie się, ale pomyślcie… Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). … Tłum osądził Zacheusza: spojrzał na niego z góry. Jezus przeciwnie… spojrzał w górę na niego” (Ojciec Święty Franciszek, Msza św. posłania – Brzegi, 31 lipca 2016).
Propozycja postanowienia
Warto nabyć teksty ze Światowych Dni Młodzieży, czytać… dyskutować – nie tylko młodzi!