Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Syr 3,17–18.20.28–29; Hbr 12,18–19.22–24a; Łk 14,1.7–14

KTO SIĘ WYWYŻSZA, BĘDZIE PONIŻONY, A KTO SIĘ PONIŻA,
BĘDZIE WYWYŻSZONY

Fot. Z. Kiresztura

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
ROZWAŻANIE
Przy okazji uczty w domu przywódcy faryzeuszów Jezus uświadamia zebranym dwa zupełnie różne tory myślenia: jedni kierują się logiką „mocnych łokci” – idą przebojem zdobywając coraz lepszą pozycję, osiągają kolejne sukcesy; inni wybierają drogę służby, zachowując w sercu pokorę, która sprawia, że wykonują swoje zadania z prostym przekonaniem, że tak po prostu trzeba. Ci pierwsi są mocno widoczni i podziwiani; ci drudzy pozostają często w ukryciu, a dopiero z czasem przemówią dzieła, które pozostawiają. Ostatecznie koniec życia zweryfikuje ludzkie dokonania: po „mocnych łokciach” zostaną niewyrównane rachunki krzywd; pokorni zajaśnieją światłem. To stanie się kiedyś. Ale właściwy wybór musi dokonać się już dziś.

(rs)