Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (13)

FARYZEJSKIE WYPACZENIE PRZYKAZANIA – NIE CUDZOŁÓŻ

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Pytanie o nierozerwalność małżeństwa jest tak stare, jak stare jest przykazanie Dekalogu: „Nie cudzołóż”. Żydzi mieli z nim kłopot i Mojżesz otworzył im furtkę unieważnienia małżeństwa. Faryzeusze, dla których wymagania Boga były za trudne, postawili Jezusa w sytuacji, w której miał się wypowiedzieć przeciw Mojżeszowi, a ten dla nich był najwyższym autorytetem. Przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”. On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”. Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,3–9). Jezus przypomina, że prawem Boga jest: „Nie cudzołóż”. Odsłania czym się kierował Mojżesz, dając szansę na rozwód. Widząc na jaką skalę Żydzi łamali przysięgę małżeńską, zgodził się na list rozwodowy. Jezus jednak robi korektę w przepisach prawa Mojżeszowego i odwołuje się do autorytetu Boga. Kto chce być posłuszny Bogu, ten winien Go słuchać. Jezus jasno określa na czym polega cudzołóstwo. Podaje dwa wypadki. Jeden to możliwość oddalenia żony na zasadzie separacji, czyli nie podejmowania innego związku. Jest to możliwe, gdy ona współżyje z innymi, czyli uprawia nierząd. Ona popełnia cudzołóstwo. Drugi to przyjęcie za żonę oddalonej przez męża; wtedy oboje popełniają cudzołóstwo. Jezus nie podejmuje tematu, czy po separacji można zawrzeć drugie małżeństwo. Jasno określa, kto przekracza przykazanie szóste. Cudzołóstwem jest oddalenie żony i przyjęcie innej, i cudzołóstwem jest przyjęcie odrzuconej. Takie jest podejście Boga. Jest to rozmowa Jezusa z faryzeuszami i On im mówi, że swym prawem łamią przykazanie Boga. Jezus nie dotyka sakramentu małżeństwa, bo o nim w Ewangelii nie mówi. On mówi tylko o małżeństwie, mającym za sobą długą historię wielożeństwa u Żydów, zwłaszcza bogatych. Sakrament małżeństwa jest święty, małżeństwo jest tylko sprawiedliwe. Jezus przypomina, że jesteśmy od pełnienia woli Boga, a nie Bóg od pełnienia woli naszej.