Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZWYCIĘSTWO NALEŻY DO BOGA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

W dziejach świata i Kościoła toczy się walka dobra ze złem. Ale możemy być spokojni i pełni nadziei. Zwycięstwo w tej walce należy do Boga. Syn Boży i Syn Maryi, umierając i zmartwychwstając, odniósł ostateczne zwycięstwo nad mocami zła, grzechu i śmierci. (…) Królewska korona, którą święty Papież założył na skronie Maryi, ma nam przypominać, że Jej najwspanialszą, prawdziwą koroną mają być chrześcijanie. Mamy być w dzisiejszym świecie wiarygodnymi świadkami miłości Jej Syna do człowieka, mamy wnosić nasz osobisty i zbiorowy wkład w budowanie królestwa Bożego na naszej ziemi. Mamy tak żyć, tak organizować nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne, narodowe, by Polska rzeczywiście była królestwem Jezusa i Jego Matki – Maryi. (…) W naszym życiu jest wiele sfer, które czekają na miłosierdzie: relacje w rodzinie, troska o każde poczęte życie, o chorych, ubogich i zepchniętych na margines. Jest miejsce i zapotrzebowanie na miłosierdzie w naszym życiu, w naszym narodzie, w naszym społecznym i politycznym życiu, aby nie przypominało nam ono ustawicznej walki, walki o władzę, ale by było służbą wypływającą z troski o prawdziwe dobro wspólnoty.

Fragment homilii wygłoszonej w 25. rocznicę rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w sanktuarium w Jodłówce (Archidiecezja Przemyska), 28 VIII 2016 r.