Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TĘSKNOTA ZA DOMEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W sensie przenośnym można powiedzieć, że każdy człowiek wznosi mozolnie własny budynek, którym jest jego życie. Życie duchowe każdego z nas można przyrównać obrazowo do domu, który – podobnie jak budowla materialna – domaga się solidnego fundamentu i kamienia węgielnego. Pragnienie wzniesienia takiego domu – uczył papież Benedykt XVI – kryje się w sercu każdego z nas. Tęsknota za domem, który jest własny, który jest trwały, do którego można wracać z radością oraz przyjmować każdego przychodzącego gościa. Tęsknota za domem, w którym miłość jest chlebem powszednim, gdzie panuje przebaczenie a prawda jest źródłem, z którego wypływa pokój serca. Tęsknota za domem, który napełnia nas dumą, którego nie trzeba się wstydzić i który nigdy nie zostanie zrujnowany. To pragnienie nie jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym i udanym. (…) Osadzenie budowli własnego życia na Chrystusie chroni wiernych przed katastrofą. „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”.

Fragment homilii wygłoszonej podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła pw. błogosławionej „Poznańskiej Piątki”, Poznań, 24 VIII 2016 r.