Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (36)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16,12–13). Nie możemy służyć „dwom panom” ani w życiu indywidualnym, ani w społecznym, ani w małżeństwie, ani w rodzinie. Co to znaczy w życiu rodzinnym? Służyć „dwom panom” dla wielu oznacza: budowanie rodzinnego domu bez modlitwy, bez Sakramentu Małżeństwa, bez spowiedzi i Eucharystii. Służyć „jednemu Panu” – to budowanie na skale, którą jest Chrystus, a nie na piasku, który nie oprze się deszczom i wiatrom. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Mamona – to nie tylko stawianie dóbr materialnych wyżej niż Chrystusa i Jego Ewangelię, ale to uleganie wygodnej, nastawionej na przyjemności wizji małżeństwa i rodziny. „Służyć Bogu” – oznacza ufać Jego słowu, Jego mocy i miłości. Pan Jezus uczy: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10). Życie ludzkie, codzienność w małżeństwie i rodzinie składa się zazwyczaj z rzeczy drobnych: troska o mieszkanie, ubranie, jedzenie, wykształcenie dzieci i wszystko, co się łączy ze szkołą, studiami; codziennie wypowiadane słowa miłości, życzliwości, ale i słowa pełne złości, nieopanowane, raniące, które długo niszczą, osłabiają bliskość i zaufanie. Na pierwszym miejscu: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2,5–6).
„Bóg jest nieskory do gniewu” (Wj 34,6)… „Cierpliwość Boga jest wypełnianiem miłosierdzia wobec grzeszników i ukazuje prawdziwą moc… Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze będziemy… reagować gniewem… a rodzina stanie się polem bitwy… Druga osoba ma prawo do życia na tej ziemi wraz ze mną, taka, jak jest” (Ojciec Święty Franciszek, adh. Amoris laetitia – „O miłości i rodzinie”, p. 91–92).
Propozycja refleksji
Rozważymy, co to znaczy na co dzień: „miłość cierpliwa jest” (1 Kor 13,4).