Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (37)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił” (Łk 16,19). Ta przypowieść – i sam początek – jest obrazem każdego społeczeństwa, a także obrazem wielu rodzin. Z jednej strony dostatek materialny, a z drugiej: „U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza” (Łk 16,20–21). W rodzinach nierzadko jest tak, że bogactwo materialne łączy się z samotnością, niezrozumieniem, czasem z niewiernością i zdradą. Łazarz symbolizuje nie tylko niedostatek materialny, ale i obojętność, opuszczenie, wykluczenie. Wielu młodych skarży się, że rodzice dają im wiele pieniędzy na różne niekonieczne rzeczy, ale nie mają dla nich czasu, by porozmawiać. Przypowieść kieruje naszą uwagę ku wieczności: ku niebu, ale również odrzuceniu. Do każdego z nas, do małżeństwa i rodziny trzeba skierować zdanie: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają” (Łk 16,29). Wielu wierzących, także katolików, nie chce słuchać „Mojżesza i Proroków”, czyli nauki papieży i złączonych z Piotrem biskupów. Św. Jan Paweł II dał nam wspaniałą syntezę katolickiej nauki o godności człowieka, o świętości i trwałości małżeństwa, o świętości i nienaruszalności życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o rodzinie – domowym Kościele, o zasadach moralnych rządzących przekazem życia… Ojciec Święty Franciszek w encyklice o rodzinie podjął niektóre szczegółowe problemy życia małżeńskiego i rodzinnego. Dziś popularne staje się stwierdzenie: „mamy sumienie i sami rozstrzygamy, co jest dobre, a co złe”. Św. Jan Paweł II przypominał, że sumienie nie tworzy zasad, ale je odczytuje i odnosi do konkretnych sytuacji. „Przyjmując siebie nawzajem i za łaską Chrystusa, nowożeńcy przyrzekają sobie całkowite wzajemne oddanie, wierność i otwartość na życie” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p.73).
Propozycja refleksji
Jakie postawy, czyny dzieła miłości podjęliśmy w Roku Miłosierdzia? Co się zmieniło, we współpracy z łaską Bożą, w naszej rodzinie w tym Roku łaski?