Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Krzyż łączy wierzących

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Jesteśmy tutaj dzisiaj zebrani jako wspólnota wiary Kościoła, wspólnota ludzi, którzy z wiarą podchodzą pod krzyż. I z wiarą wpatrują się w krzyż Jezusa, w Niego samego, podwyższonego nad ziemią. Trzeba mieć odwagę wiary, aby tak patrzeć, aby nie odwracać wzroku również od własnego krzyża. Trzeba prosić Boga o światłe oczy serca, by nie wątpić w Boży plan zbawienia. Należy pamiętać, że krzyż odnosi się na płaszczyźnie religijnej do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, kim są – czy chrześcijanami, czy Żydami, czy muzułmanami, czy niewierzącymi. Na płaszczyźnie zbawczej Chrystus jedna ludzi z Bogiem i ze sobą raz na zawsze. Nikogo nie chce odrzucić – każdy ma mieć swoje miejsce właśnie w Chrystusie jako Bogu, który zbawia. Nie da się tej rzeczywistości zamalować jakimś propagandowym, politycznym sloganem. Krzyż łączy wierzących w jego sens i powinien inspirować chrześcijan do pojednania ze wszystkimi, bez względu na ich postawę. (…) Jeśli druga strona nie uznaje sensu krzyża, czego oczywiście nie musi, to pozostaje jeszcze jedna zasada – życie obok siebie, ale w prawdzie i poszanowaniu. W pokoju, bez atakowania chrześcijan i krzyża! (…) Dziękujemy Bogu za to, że 1050 lat temu na ziemi polskiej stanął krzyż, a pod krzyżem Chrystusa stała nasza i Jego Matka. I od tamtego czasu każdy człowiek tej ziemi posiada odzyskaną wolność. Bo krzyż jest znakiem zbawienia i naszej nadziei.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile, 18 IX 2016 r.