Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Dobra pamięć o Światowych Dniach Młodzieży, tym szczególnym wydarzeniu, była podstawą idei organizowania obecnej pielgrzymki – o konsekracji łagiewnickiego sanktuarium przez św. Jana Pawła II. Dziś, po czternastu latach, możemy dziękować, że wypowiedziana wtedy modlitwa i życzenie Ojca Świętego urzeczywistnia się na naszych oczach. Sanktuarium stało się niezwykle prężnym ośrodkiem ducha. Jest ono ważnym punktem odniesienia dla ludzi, którzy swoje sprawy powierzają Bogu miłosiernemu. (…) Bóg nie chce mieć w wiernych niewolników, ale oczekuje od nich odpowiedzi miłości. Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zachowanie tego przykazania otwiera nam drogę do nieba. Bóg nie ofiaruje człowiekowi taniego towaru. Miłość Boga jest miłosierna, ale wymagająca. (…) Zabierzemy ze sobą słowo Boże, które karmi nasze dusze. (…) Jezus mówi do nas: „Możecie na mnie liczyć, zaufajcie Mi”. Powróćmy do naszych codziennych spraw, nie zawsze łatwych. Chrystus nikomu z nas nie obiecał łatwego życia. Zapewnił nas tylko o jednym: że pozostanie z nami na zawsze, aż do skończenia świata.

Fragment homilii wygłoszonej podczas III Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia do krakowskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 21 VIII 2016 r.