Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MŁODOŚĆ JEST WYDOBYWANIEM PIĘKNEJ RZEŹBY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Św. Stanisław Kostka, przyszły patron Polski, urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu i choć minęło kilka wieków od jego śmierci, może on wciąż stanowić drogowskaz dla współczesnej młodzieży. Świadczą o tym ponadczasowe cechy świętego żyjącego w XVI w., który nie dał się zwieść mirażom kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Św. Stanisław Kostka nie skupiał uwagi na rzeczach materialnych, ale umiał przeciwstawić się panującym modom życia. Szybko zrozumiał też wszystkie złudzenia, za którymi często biegniemy, odkrył głębię, którą każdy z nas posiada, a która często przez całe życie pozostaje w stanie uśpienia. Święty patron Polski był silną osobowością, umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być człowiekiem wolnym. Znał cel swojego życia i konsekwentnie do niego dążył. To nie był ktoś, kto nie wie, po co żyje, jest znudzony. Swoją porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga, uwierzył w miłość Boga i całym sobą Mu odpowiedział. Święty miał świadomość, że młodość jest wydobywaniem pięknej rzeźby, która powinna wyłonić się ze wspaniałej bryły marmuru.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w poznańskiej katedrze z okazji święta patrona polskiej młodzieży, św. Stanisława Kostki, 18 IX 2016 r.