Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (38)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Wołać będę ku Tobie: Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz? Czemu… na zło spoglądasz bezczynnie?” (Ha 1,2–3). Te słowa proroka Habakuka są nam bliskie. Odnoszą się do życia społecznego, do krzywd doznawanych w czasach totalitaryzmu. Dotyczą także życia małżeńskiego i rodzinnego. Czy mam cierpieć, czy lepiej się rozejść, uciec, ochronić dzieci przed przemocą? Często jest to związane z uzależnieniem od alkoholu. „Odpowiedział Pan: …jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie” (Ha 2,3). Prorok zapowiada pomoc Bożą oraz wzywa do cierpliwości i nadziei. Pan Jezus wciąż wzywa nas, abyśmy budowali swoje życie nie na piasku, ale na skale (por. Mt 7,24–27). Kryzys małżeństwa i rodziny, kryzys wierności i trwałości, kryzys szacunku dla życia od poczęcia, ma swe źródło w tym, że buduje się dziś małżeństwo i rodzinę na piasku. W chwili próby dom rodzinny ulega zawaleniu. Apostołowie prosili Pana Jezusa: „Przymnóż nam wiary” (Łk 17,5). Wiara jest Bożym darem, a jednocześnie od nas zależy, czy ten dar się rozwija, czy zamiera, czy kształtuje nasze myślenie, decyzje, czyny, czy też nie ma wpływu na życie. Św. Paweł wzywa Tymoteusza: „abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie” (2 Tm 1,6). Słowo „charyzmat” w tym zdaniu oznacza przede wszystkim dar kapłaństwa, ale możemy odnieść zachętę Pawła do każdego domu i każdego powołania, a więc do małżeństwa i rodziny. W świecie, w którym ludzie i objawione prawdy są odrzucane, szczególnie te, które dotyczą rodziny, miłości, życia, trzeba przypominać Pawłowe: „Zdrowe zasady… miej za wzorzec… Dobrego depozytu strzeż…” (2 Tm 1,13–14). „Uzbrojenie się w cierpliwość nie oznacza pozwalania…, by nas traktowano jak przedmioty… Problem rodzi się wówczas, gdy stawiamy siebie w centrum” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 91).
Propozycja refleksji
Co oznacza w moim życiu, powołaniu, „rozpalić charyzmat Boży”?