Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SOLIDARNA POMOC

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Nieco ponad ćwierć wieku temu zburzony został Mur Berliński – symbol podzielonej Europy, której znaczną częścią na kilkadziesiąt lat zawładnął totalitarny i dezintegrujący system komunistyczny. Zaczął się czas scalania, szukania wspólnych wartości, powracania do duchowego dziedzictwa. Zdajemy sobie sprawę jak niełatwy to proces, bo nie chodzi o prosty powrót do przeszłości, która minęła. Chodzi o budowę – w kontekście wyzwań współczesnego świata – nowej wspólnoty, wyrastającej na fundamencie europejskiego dziedzictwa ducha. (…) Papież Franciszek uwrażliwia cały Kościół na dramatyczny problem losu uciekinierów, uchodźców i migrantów. Czyni to w duchu wierności Ewangelii, pomny na słowa, które Chrystus wypowie na Sądzie Ostatecznym: „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”, ale wypowie też słowa pełne wyrzutu: „byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie” (Mt 25,35.43). Nie możemy przejść obojętnie wobec tych słów. Jeżeli nas one niepokoją, to dobry znak, za którym powinno iść nawrócenie serca i konkretne gesty solidarnej pomocy.

Fragment zaproszenia na XVI edycję dorocznych Międzynarodowych Konferencji pod wspólnym tytułem „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, Tomaszowice, 21 IX 2016 r.