Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM EKONOMII JEST CZŁOWIEK

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Ekonom biblijny, Józef Egipski stał się prototypem Żyda diaspory, który robi karierę dzięki temu, że najpierw umie lepiej niż ktokolwiek inny opanować powszechnie dostępną wiedzę oraz wiedzę o samym społeczeństwie. Dobry ekonom to taki, który potrafi przewidywać daleką przyszłość, a więc widzieć nie tylko rok do przodu, ale czternaście lat. Ponadto zna środki zapobiegawcze, które winny być zastosowane, by zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości. Najważniejszym elementem ekonomii jest człowiek. To on ją tworzy, ale nie jest do niej ograniczony. Nie da się go bowiem sprowadzić tylko do perspektywy horyzontalnej, ponieważ posiada w sobie perspektywę transcendentalną, a więc zdolność do wyjścia ku temu co ją przekracza. (…) Istota grzechu w ekonomii polega na przekonaniu o autonomii, która nie akceptuje wpływów o charakterze moralnym. Doprowadziło to do powstania systemów ekonomicznych, społecznych i politycznych, które podeptały wolność osoby i grup społecznych, co zaowocowało tym, że nie były w stanie zapewnić obiecanej sprawiedliwości, powiększając tym samym nierówności społeczne.

Fragment homilii wygłoszonej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, z okazji dorocznego spotkania ekonomów diecezjalnych i zakonnych, Warszawa, 15 IX 2016 r.