Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (39)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Ewangelia opisuje uzdrowienie dziesięciu trędowatych (Łk 17,11–19). Chorzy zawołali do Pana Jezusa: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Pan Jezus ich uzdrowił: „Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Łk 17,14). Miłość małżeńska, rodzinna, wymaga wciąż oczyszczania, odnowy, uzdrowienia. Trąd grzechu, egoizmu, pychy, osłabia jedność, niszczy miłość. Pan Jezus przychodzi, upomina, zachęca, przebacza, daje łaskę oczyszczenia i siłę do zaczynania od nowa. „Pokażcie się kapłanom” – polecił Pan Jezus. Możemy to wezwanie odnieść do kapłanów Nowego Przymierza, a nawet do spowiedzi. Dziś wielu ludzi, wielu także katolików twierdzi: mamy sumienie, jesteśmy wolni, bezpośrednio przed Bogiem rozwiązujemy swe problemy, nie zgadzamy się z niektórymi zasadami moralnymi głoszonymi przez Kościół… Św. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że sumienie nie tworzy zasad, ale je odczytuje. Przypominał, że sumienie trzeba wychowywać,
korygować, odwołując się do nauki Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Jeden z uzdrowionych przyszedł podziękować. „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” – powiedział mu Pan Jezus (Łk 17,19). Wiara rodzi wdzięczność wobec Boga i wobec ludzi, szczególnie w małżeństwie i rodzinie. Wdzięczność Bogu za dar życia, za powołanie. Wdzięczność wobec Boga rodzi wdzięczność wobec współmałżonka, rodziców, teściów, dzieci. Życie niektórych rodzin jest pełne pretensji, żalu, wymówek, oskarżeń, podejrzeń – a za mało jest wdzięczności. Św. Paweł pisze: „Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy… On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2,12–13). „Współweseli się z prawdą – to znaczy cieszy się z dobra drugiej osoby… gdy doceniane są jej zdolności i jej dobre dzieła” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 109).
Propozycja refleksji
Zrobię rachunek sumienia (np. wieczorem): ile razy drugą osobę pochwaliłem, ile razy podziękowałem, ile razy w słowach (myślach) miałem pretensję?