Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Z RZYMU DO NIEGOWICI

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Nie ulega wątpliwości, że w wielowiekowe dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, sięgającej początkami XIII wieku, wpisał się głęboko Karol Wojtyła. Wszystko zaczęło się zwyczajnie, ale nie tylko. Metropolita Krakowski kardynał Adam Sapieha skierował młodego księdza, po rzymskich studiach, na pierwszą placówkę duszpasterską. Przeskok z Rzymu do Niegowici był niewątpliwy, ale mądry arcybiskup wiedział, co robi. Chciał, by rokujący wielkie nadzieje ksiądz doktor Wojtyła bezpośrednio doświadczył prostej, ale żywej i głębokiej wiary ludu Bożego w podkrakowskiej wiosce. Dopiero po tym pierwszym, krótkim, ale intensywnym stażu duszpasterskim, zaczął się jego znacznie dłuższy krakowski okres służby Kościołowi jako duszpasterza, profesora i biskupa – okres trwający aż do 1978 roku. Wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra stanowił dla Kościoła w Polsce i Kościoła krakowskiego ogromne przeżycie. Parafia w Niegowici tym bardziej przeżywała to epokowe wydarzenie, bo przecież to jej były wikary został Następcą św. Piotra i pasterzem Kościoła powszechnego. Historia zatoczyła koło.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji 50-lecia konsekracji kościoła, Niegowić, 25 IX 2016 r.