Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (40)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Wszelkie Pismo, od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania…” – pisze św. Paweł Apostoł (2 Tm 3,16).  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1). Modlitwa i słuchanie słowa Bożego – są ściśle związane. Ten, kto się modli, otwiera się na Boga, który do nas mówi. Wsłuchiwanie się w głos Boga zachęca nas do modlitwy. Sama modlitwa jest słuchaniem Boga, daje siłę duchową, aby Boże słowa przyjąć, wypełniać i przekazywać bliźnim. Ta duchowa i życiowa łączność modlitwy i posłuszeństwa słowu Bożemu odnosi się do każdego ucznia Chrystusowego, do każdego małżeństwa i rodziny. Pan Jezus uczy nas, by nasza modlitwa była wytrwała i ufna, jak postawa wdowy, która prosi sędziego o pomoc. Zaś św. Paweł pisze, że słowo Boże jest „pożyteczne… do poprawiania… aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,16–17). „Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono – zachęca Apostoł – bo wiesz, od kogo się nauczyłeś (2 Tm 3,14). Boże słowo o małżeństwie i rodzinie, o wartości życia od poczęcia, o wiernej miłości, o godności rodzicielstwa – jest zawarte w naturze człowieka, w Boskim prawie naturalnym i nauczaniu Kościoła, szczególnie w nauczaniu papieża i biskupów. W ostatnim czasie pojawiło się wiele niepokoju w umysłach małżonków i duszpasterzy, gdy dowiadują się o nowym – innym niż dotychczas – rozwiązywaniu problemów, np. Komunia święta dla żyjących bez ślubu kościelnego, czy ocena moralna antykoncepcji. Trzeba ufać opiece Ducha Świętego nad Kościołem. „Dziękujemy Bogu – pisze Apostoł – bo… przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas… jako słowo Boga, który działa w was wierzących” (1 Tes 2,13). „Małżonkowie … nigdy nie będą sami… Są powołani… aby otrzymana łaska ukazywała się na nowo w każdej nowej sytuacji” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 74).
Propozycja refleksji
Jaka jest nasza, małżeńska i rodzinna, wspólna i samotna modlitwa? Czy szukamy zawsze prawdy Bożej, woli Bożej w naszym życiu, czy raczej szukamy usprawiedliwienia naszych grzechów?