Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (42)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Zacheuszu… dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19,5). Te słowa Pana Jezusa wciąż są aktualne. Odnoszą się do każdego z nas, do każdej wspólnoty ludzkiej, a szczególnie do rodziny. Co znaczy „muszę”? Znaczy to: „bardzo pragnę, ufam, że Mnie, Nauczyciela z Nazaretu, przyjmiesz…”. Kto przyjmuje Chrystusa? Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. „Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest” (Łk 19,3). Chciał zobaczyć Jezusa, o którym zapewne wiele słyszał. Była to ciekawość, ale chyba nie tylko ciekawość. Duch Święty wzbudził w nim pragnienie, które otwarło go na propozycję Jezusa: „Dziś… muszę…” (Łk 19,5). „Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany” (Łk 19,6). To była odpowiedź Zacheusza na Jezusowe: „Dziś… muszę…”. Pośpiech i radość. Ale nie tylko: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie (Łk 19,8). Pan Jezus powiedział: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu” (Łk 19,9). To ewangeliczne wydarzenie może się dokonywać w każdym dniu, w każdej sytuacji. Ale możemy wymienić pewne dni, pewne wydarzenia, kiedy Pan Jezus mówi: „Dziś… muszę…”. Ten sam Zbawiciel stawia wymaganie: „Zacheuszu… zejdź prędko”. Kiedy są szczególne dni Jezusowych odwiedzin? Wymieńmy: dzień zawarcia Sakramentu Małżeństwa, Chrzest w rodzinie, I Komunia św., Bierzmowanie, rocznica ślubu, Chrztu, ale także – pogrzeb, pojednanie skłóconych, przyjęcie księdza w czasie wizyty duszpasterskiej. A jak możemy rozumieć „zejdź z drzewa”? Uznaj swoją winę, wyciągnij rękę, uklęknij obok żony i dzieci, wobec teściów, idź do spowiedzi… I jeszcze św. Paweł: „Modlimy się zawsze za was, aby Bóg… z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary” (2 Tes 1,11). „Małżeństwo jest powołaniem, gdyż jest odpowiedzią na specyficzne wezwanie do przeżywania miłości małżeńskiej jako niedoskonałego znaku miłości między Chrystusem a Kościołem. W związku z tym, decyzja o zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny powinna być owocem rozeznania powołania” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 72).
Propozycja refleksji
Kiedy świadomie przyjmiemy Pana Jezusa w rodzinie, czy dziś wieczorem podczas modlitwy, czytając Pismo Święte, czy w najbliższą niedzielę, wyciągając rękę do zgody, pomagając biednej rodzinie?