Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

UCZYŁ, JAK ŻYĆ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Warto abyśmy sobie przypomnieli główne linie pontyfikatu Jana Pawła II. Osiem kolumn, na  których wsparł on budynek swojej myśli i wiary. Pierwszą z nich była troska o poszanowanie życia każdego człowieka. (…) Drugą kolumną była troska o rodzinę, w której człowiek przychodzi na świat i dojrzewa w miłości. Dlatego tyle uwagi poświęcił specyfice miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. (…) Trzecią kolumną było nauczanie społeczne Papieża. Dopominał się, by każdy człowiek miał szansę godziwego życia i włączenia się w twórczy sposób w pomnażanie dobrobytu, pozwalającego na dojrzewanie do pełni człowieczeństwa. (…) Czwartą kolumna papieskiego myślenia była sprawa religijnego dialogu i pojednania. (…) Piątą stanowi wezwanie misyjne, którego Kościół nie może zaniechać, skoro jest powołany do głoszenia Ewangelii całemu światu. (…) Szóstą kolumną jest ogrom Bożego miłosierdzia. (…) Siódmą była troska o zachowanie i umocnienie jedności Kościoła. (…) Ostatnią i najważniejszą, ósmą kolumną, była jego osobista świętość. Jak powiedział jeden z komentatorów, Ojciec Święty uczył, jak żyć – i żył, jak nauczał.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice św. Pawła za Murami dla uczestników narodowej pielgrzymki do Rzymu, 22 X 2016 r.