Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (43)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Jesień sprzyja rozmyślaniom o przemijaniu. Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, odwiedzanie cmentarzy, kwiaty i znicze na grobach – skłaniają nas do wspomnienia naszych zmarłych, do modlitwy za tych, którzy odeszli do wieczności. Zyskujmy odpusty za zmarłych, prośmy kapłanów o tzw. wypominki. Stojąc nad grobem bliskiej osoby chcielibyśmy podziękować, przeprosić, pojednać się. Kończy się Rok Miłosierdzia. Czy przeszliśmy przez „Bramę Miłosierdzia” choć jeden raz? Czy przemawiają do nas – nie tylko do młodych – rozważane na Światowych Dniach Młodzieży słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)? Pan Jezus nas uczy: „Ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi” (Łk 20,35–36). Przejmujące jest świadectwo wiary – życie wieczne i zmartwychwstanie siedmiu braci, którzy wraz z matką ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Jeden z braci umierając mówił: „Król świata… nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi dla życia wiecznego” (2 Mch 7,9). Inny z braci, umierając, powiedział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni” (2 Mch 7,14). Modlitwa za zmarłych, pobyt na cmentarzu, stawia przed nami pytanie o naszą śmierć, o sąd Boży w godzinie śmierci i w czasie zmartwychwstania na końcu świata. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20,38). Chorobę, starość, śmierć – przeżywa cała rodzina. Doświadczenie śmierci, szczególnie gdy umiera ktoś w młodości, gdy umiera nagle, jest bolesne, ale może poruszyć nasze serce, zbliżyć nas do Boga, może doprowadzić do pojednania z bliźnimi. „Trzeba się modlić z naszą własną historią, zaakceptować siebie, umieć żyć z własnymi ograniczeniami, a także przebaczyć sobie, abyśmy mogli mieć tę samą postawę wobec innych” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia –
„O miłości w rodzinie”, p. 107).
Propozycja refleksji
Niech nam nie braknie czasu na modlitwę za zmarłych, a także – na częste odwiedzanie cmentarza.