Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JAK STAWAĆ SIĘ ŚWIĘTYMI?

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Królewską drogą prowadzącą do świętości, czyli do zjednoczenia ze świętym Bogiem, jest miłość. Bóg jest miłością, a ponieważ stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, stworzył nas do miłości i to ona najbardziej zbliża nas i czyni podobnymi do Boga. Wzór prawdziwej miłości zostawił nam Jezus Chrystus. On, Syn Boży i Syn Maryi, pracował ludzkimi rękami i kochał ludzkim sercem. On karmił głodnych, uzdrawiał chorych, przywracał umarłym życie, a przede wszystkim oddał swe życie dla naszego zbawienia. Cała Ewangelia to jedna wielka historia o miłości Jezusa do człowieka, a wstrząsającym symbolem tej miłości jest przebite włócznią Serce Zbawiciela. Idąc za Jezusem, naśladując Go, przyjmując Jego styl, Jego miłosierną postawę wobec człowieka, stajemy się świętymi. Dzisiejsza Ewangelia Ośmiu Błogosławieństw przybliża nam proponowany przez Jezusa styl i postawę, jaką możemy i powinniśmy zająć wobec Boga i wobec bliźnich. Już pierwsze błogosławieństwo nadaje ton całej wypowiedzi Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 1 XI 2016 r.