Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (44)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Mija Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W katedrach i kościołach jubileuszowych będzie miał miejsce specjalny obrzęd zamknięcia Roku Łaski. We wszystkich kościołach parafialnych i rektoralnych trwa modlitwa dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane w Roku Miłosierdzia. Każda rodzina, każdy chrześcijanin winien się włączyć w dziękczynienie za otrzymane miłosierdzie od Boga i od ludzi, za doświadczenie radości z przebaczenia, za pojednanie w małżeństwach i rodzinach. Ostatnie dni Roku Miłosierdzia są wezwaniem do rachunku sumienia: czy otwarliśmy się na dar spowiedzi, Eucharystii, czy przeszliśmy świadomie – choć jeden raz – przez Bramę Miłosierdzia w kościołach jubileuszowych? Słowo Boże ofiarowane nam na niedzielę jest światłem dla małżeństw i rodzin: jest to słowo niosące pociechę i wzywające do refleksji nad przemijaniem. Pan Jezus wzywa do gotowości na Jego przyjście, zapowiada „straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21,11). „Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do… więzień… Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa” (Łk 21,12–13). Trudne są te słowa: „a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele… I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich” (Łk 12,16–17). Są także słowa pociechy i radości: „Ja… dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić” (Łk 12,15). „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19). „Człowiek mocny, to osoba, która jest zdolna do przerwania łańcucha nienawiści… Ideałem chrześcijańskim, zwłaszcza w rodzinie, jest miłość mimo wszystko” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – o miłości w rodzinie”, p. 118–119).
Propozycja postanowienia
Co możemy jeszcze zrobić w swoim sercu, w rodzinie, w środowisku, by naprawić to, cośmy zmarnowali w Roku Miłosierdzia?