Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JEZUS KRÓLEM

Chrystus Królem naszych serc i Ojczyzny Chrystus

Fot. W. Płaneta

„Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus władcą nam” – śpiewamy w naszych domach i świątyniach. Już niebawem, bo 19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, odczytany zostanie akt intronizacyjny. – Akt intronizacyjny w Krakowie-Łagiewnikach nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim – zapewnia ks. bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Na tę uroczystość, którą organizuje Episkopat Polski, przyjadą do łagiewnickiego wieczernika wierni z całej naszej Ojczyzny. Wierzą, że wypowiedziany w szczerości serc i z głęboką wiarą, przyniesie owoce dla Polski i Kościoła w jakże trudnym czasie. Po wypowiedzeniu aktu intronizacji, zapewne z wszystkich ust wyrwie się pieśń:

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.