Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (23)

NIENAWIŚĆ DO PRAWDY

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Serce człowieka jest albo nastawione na prawdę i jej umiłowanie, albo na kłamstwo i nienawiść do prawdy. Jezus w bardzo ostrych słowach oskarża żyjących w Jego czasach faryzeuszy: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie (Mt 23, 29–36). Budowanie grobowców dla ludzi sprawiedliwych, którzy zostali zamordowani, może być formą samousprawiedliwienia. Budujący wtedy opowiadają się po stronie katowanych przez ich ojców. Usiłują w ten sposób zyskać pochwałę w oczach świadków, przez wznoszenie grobowców, czasem pomników, czy odsłaniania tablic pamiątkowych. Jest to jeden z często stosowanych gestów samousprawiedliwienia. Jezus takiego gestu nie uznaje. Budujących pomniki zalicza do tego samego plemienia, które mordowało sprawiedliwych i zaznacza, że wisi nad nimi widmo potępienia. W słowach Jezusa nie ma ani jednego grama miłosierdzia dla zakłamanych. Zbawienie polega na wejściu w świat prawdy i jej umiłowaniu. Usprawiedliwia Bóg i tylko Bóg, bo On zna idealnie prawdę o czynach, słowach, decyzjach. Samousprawiedliwienie jest zawsze okłamywaniem siebie i słuchaczy. Jezus wzywa do bardzo ostrożnego podejścia do budujących pomniki i grobowce zasłużonym, kiedyś mordowanym. Trzeba umieć odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie: Kto i w jakim celu buduje? Rzecz jasna, że ludzie sprawiedliwi mogą i powinni budować pomniki i odsłaniać tablice, by utrwalić pamięć
o ludziach wielkich. Jezus jasno zaznacza, że kochający prawdę nadal są nienawidzeni i niszczeni przez zakłamanych, łącznie z wykonaniem na nich wyroków śmierci. Te słowa Jezusa otwierają oczy na to, co się dzieje. To nie tylko przeszłość. To opływająca łzami sprawiedliwych teraźniejszość. Aktualność Ewangelii, której nawet wielu współczesnych ochrzczonych nie chce uznać. Samousprawiedliwienie to jeden z poważnych zarazków ducha, który uniemożliwia życie w prawdzie. To jeden z wirusów faryzeizmu, tak mocno piętnowanego przez Jezusa.