Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NADZIEJA NA WOLNĄ POLSKĘ

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności przyjęcie przez Polskę Chrztu i budowanie na naszych ziemiach wspólnoty Kościoła zbiegło się z tworzeniem polskiej państwowości. Razem rosła Polska i Kościół w Polsce, dlatego trudno nam dzisiaj wyobrazić sobie inny scenariusz naszych narodowych dziejów. Kim, jakimi bylibyśmy bez Chrystusa, bez Ewangelii, bez Kościoła? Kościół był z polskim narodem w doli i niedoli, w chwilach zwycięstw i przegranych, upokorzeń i triumfu. Wiele mogłyby o tym powiedzieć mury Katedry Wawelskiej – niemy, ale jednocześnie wymowny świadek naszych polskich dziejów. (…) Opatrzność Boża posługuje się wydarzeniami, które sprawiają, że rzeczy niemożliwe stają możliwe i przywracają na ziemi sprawiedliwość. Tak było w wypadku konfliktu między zaborczymi potęgami, który doprowadził do wybuchu pierwszej wojny światowej. Doprowadziło to z jednej strony do tragicznego przelewu krwi milionów niewinnych ludzkich istnień. Doprowadziło również do podważenia istniejącego i niesprawiedliwego, i – zdawało się – niepodważalnego układu politycznego. W wyniku tych procesów pojawiła się nadzieja na wolną Polskę.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji Święta Niepodległości, Katedra Wawelska, 11 XI 2016 r.