Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Idźcie i głoście” – te słowa Pana Jezusa, wypowiedziane do Apostołów przed wstąpieniem do Ojca, streszczają program duszpasterski w nowym roku liturgicznym. Na prośbę Redakcji „Źródła” będę kontynuował rozważania skupione na powołaniu małżeńskim i rodzinnym. Tak jak dotychczas, chcę zawsze nawiązywać do czytań niedzielnych i okresów liturgicznych. Szczególnie pragnę odnosić do rodziny Chrystusowe: „Idźcie i głoście” (por. Mt 28,19). W minionym roku kościelnym nawiązywałem do nauczania św. Jana Pawła II o rodzinie oraz do adhortacji Ojca Świętego Franciszka „O miłości w rodzinie”. Rozpoczęliśmy Adwent. „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13,11). Przeżywaliśmy Rok Miłosierdzia. Pan Jezus Miłosierny wciąż przychodzi z przebaczeniem i nadzieją. Adwent i Boże Narodzenie są dla rodziny szczególnym darem oraz wezwaniem do odnowy miłości i jedności, odnowy wychowania i postawy apostolskiej. „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie … w pijatykach, nie w rozpuście… nie w kłótni i zazdrości” (Rz 13,12–13). To pouczenie Apostoła Narodów jest programem dla rodzin na ten Adwent i tegoroczne Boże Narodzenie. „Jeśli rodzinie udaje się skupić na Chrystusie, to jednoczy On i rzuca światło na całe życie rodzinne” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 317).
Propozycja postanowienia
W rozważaniach na niedzielę próbuję podejmować różne, aktualne problemy życia małżeńskiego i rodzinnego, naświetlając je nauką Pisma Świętego i korzystając z dokumentów Kościoła oraz doświadczenia duszpasterskiego. Zachęcam Czytelników do współpracy. Proszę o pomoc: przez wskazanie konkretnych, aktualnych problemów, przez podzielenie się pozytywnym doświadczeniem w kształtowaniu życia rodzinnego w duchu Ewangelii. Pytania, sugestie, nawet krótkie uwagi można przekazywać do Redakcji „Źródła” lub do mnie (Kraków, ul. Franciszkańska 3; e-mail: kuria@diecezja.krakow.pl)