Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Jan Chrzciciel, prorok adwentowy, „głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,1–2). Wiele razy powtarzał wezwanie proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mt 3,3). Do Jana Chrzciciela „ciągnęły Jerozolima i cała Judea i cała okolica nad Jordanem” (Mt 3,5) Przyjmowano od Jana chrzest w Jordanie, znak pokuty, i wyznawano grzechy. Po przeżyciu Roku Miłosierdzia otrzymujemy łaskę Adwentu. Im lepiej przeżyjemy Adwent, tym owocniejsze będą dla nas święta Bożego Narodzenia. Zbliżające się Święta są wielką szansą dla umocnienia oraz odnowienia jedności i miłości w rodzinie. „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,11) – wołał Jan Chrzciciel. Słowa proroka są pełne mocy: pociesza, wzywa do nawrócenia i ostrzega: „Ma On wiejadło w ręku… pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mt 3,12). Św. Paweł daje nam, szczególnie zaś małżonkom i rodzinom, konkretne wskazówki, jak „prostować ścieżki życia” w czasie Adwentu: „Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 15,5–6). Jeśli w rodzinie jest wspólna modlitwa, wszyscy otrzymują dar pociechy, a także zdolność do cierpliwości wobec członków rodziny. „Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga” (Rz 15,7). Chrystus przygarnął nas przychodząc na świat, przygarnął nas przez Chrzest, przygarnia, gdy się spowiadamy i modlimy. Przygarnięci, przygarniajmy siebie nawzajem: mąż żonę, żona męża, rodzice niech przygarniają dzieci (jeszcze przed urodzeniem), przygarniajmy osoby starsze. „Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze będziemy mieli wymówki, aby reagować gniewem” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 92).
Propozycja postanowienia
Pamiętajmy w Adwencie o czci dla Matki Bożej: Roraty, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).