Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OWOCE ROKU MIŁOSIERDZIA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Żadna statystyka nie zarejestruje i nie podsumuje tego, czego Bóg dokonał w ludzkich sercach w tym ostatnich kilkunastu miesiącach. Ilu zagubionych, zbłąkanych doświadczyło łaski spotkania z Bogiem żywym, przebaczającym, współczującym, miłosiernym, wrażliwym na los każdego człowieka, za którego Syn Boży oddał życie? Ilu wyzwoliło się ze zniewalających nałogów, uzależnień, egoistycznych przyzwyczajeń? Ilu powróciło do Boga, czyli do życia według Bożych przykazań, do życia wypełnionego ofiarną pracą, troską o rodzinę? Wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały, w których nie przestaje rozbrzmiewać głos miłosiernego Ojca, korzystającego z miłosiernej posługi Kościoła i szafarzy sakramentu pojednania. (…) Co nam pozostanie po Roku Miłosierdzia? Na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć we własnym sumieniu. Jeżeli w naszych rodzinach, wspólnotach i środowiskach będziemy bardziej wrażliwi na los naszych bliskich, sąsiadów i towarzyszy pracy, jeżeli nie będziemy pozostawać obojętni wobec obszarów ubóstwa materialnego i duchowego, rozciągających się wokół nas, wtedy ten Jubileusz Miłosierdzia zacznie wydawać dobre owoce.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Katedra Wawelska, 13 XI 2016 r.