Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Kilka dni przed Bożym Narodzeniem czytamy Ewangelię według św. Mateusza: „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18). Józef nie rozumiejąc sytuacji, w jakiej się znalazł, „zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,19). Wiele razy w życiu, także w rodzinie, nie wiemy, jak postąpić. Józef przyjął radę anioła: „Józefie… nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). Józef posłuchał rady anioła. Wiedział, że przez anioła przemawia Bóg: „wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). Często nasze reakcje, słowa czy decyzje, są wynikiem chwilowego przeżycia: poczucie upokorzenia, zraniona ambicja, chęć zemsty. A potrzebne jest uspokojenie, wyjaśnienie, a nade wszystko oddanie siebie, drugiego i sytuacji Bogu. Ileż dobrego czyni wtedy wspólny wieczorny pacierz. Przeżycie Świąt Bożego Narodzenia, wieczerza i opłatek, są wielkim darem dla rodziny, szansą, by przebaczyć, przeprosić, obudzić w sercu to, co dobre i piękne, co łączy, co trzeba odnowić. Św. Paweł pisze: „Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa” (Rz 1,5–6). Przeżywanie Świąt może pomóc małżonkom na nowo przyjąć dar męża, żony, dzieci, na nowo: dar sakramentu Małżeństwa, dar „urzędu apostolskiego” – to określenie odnosi się do kapłanów, ale przypomina świeckim o powołaniu do apostolstwa. „Sakrament małżeństwa nie jest umową społeczną, pustym rytuałem lub jedynie zewnętrznym znakiem zaręczyn. Sakrament jest darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków… obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 72).
Propozycja postanowienia
Co mogę uczynić przed Świętami i w czasie Świąt, aby rozwiązać napięcia w rodzinie, umocnić miłość, poczucie odpowiedzialności za drugiego?