Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (5)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wiele symboli i zwyczajów towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia. Najczęściej nasza uwaga kieruje się ku wieczerzy wigilijnej, Pasterce, kolędom, czy też ku pięknemu zwyczajowi dzielenia się opłatkiem. Są osoby, całe rodziny, które koncentrują się na prezentach, spotkaniach rodzinnych, przyjacielskich. Dla niektórych ludzi najważniejszy jest wyjazd, jazda na nartach, czy przygotowanie na bal sylwestrowy. W uroczystość Bożego Narodzenia (Msza św. w nocy – przyp. red.) słyszymy głos anioła: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką… dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10– 1). Św. Jan w Ewangelii, którą czytamy w Boże Narodzenie (Msza św. w dzień – przyp. red.) napisał: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Wpatrujmy się w żłóbek betlejemski, rozważajmy radosne wydarzenie, jakie dokonało się ponad dwa tysiące lat temu, a które nie tylko wspominamy, ale przyjmujemy Wcielonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. „Na świecie było Słowo… Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,10– 3). W rodzinie, wśród znajomych i przyjaciół, zachęcajmy się nawzajem, jak pasterze: „Pójdźmy do Betlejem… Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę… opowiedzieli o tym, co im zostało objawione” (Łk 2,15–17). „Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa; dzielą między sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia. W tej miłości świętują swe chwile szczęśliwe i wspierają się w trudnych przejściach dziejów swego życia” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 88).
Propozycja postanowienia
Zwrócę szczególną uwagę na to, by Święta przeżywać przede wszystkim religijnie. Pomogę w tym moim bliskim.