Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

RADOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej w auli Pawła VI w Watykanie, 14 grudnia br.


Drodzy bracia i siostry!
Przybliżamy się do Bożego Narodzenia, a prorok Izajasz ponownie pomaga nam otworzyć się na nadzieję, przez przyjęcie Dobrej Nowiny o przyjściu zbawienia. (…) Bóg nie porzucił swojego ludu i nie pozwolił pokonać się złu, bo On jest wierny, a Jego łaska jest większa niż grzech. (…) Ta prawda, że Bóg pokonuje grzech znaczy, że „Bóg króluje” – są to słowa wiary w Pana, którego moc pochyla się nad ludzkością, Bóg pochyla się nad ludzkością, uniża się, by obdarzać miłosierdziem i wyzwolić człowieka od tego, co oszpeca w nim piękny obraz Boga. A spełnieniem wielkiej miłości będzie właśnie królestwo ustanowione przez Jezusa, to królestwo przebaczenia i pokoju, które świętujemy wraz z Bożym Narodzeniem, a które wypełnia się ostatecznie w Zmartwychwstaniu Pańskim. Najpiękniejszą radością Bożego Narodzenia jest radość wewnętrzna, radość pokoju: Pan zmazał moje grzechy, Pan mi przebaczył, Pan ulitował się nade mną, przyszedł, aby mnie zbawić: oto radość Bożego Narodzenia. (…) Trzeba otworzyć nasze serca, bo Boże Narodzenie jest czasem na otwarcie serca, trzeba zatem otworzyć serce na tak wielką małość obecną w tym Dzieciątku i tak wielki obecny tam cud. Jest to cud Bożego Narodzenia, na które przygotowujemy się z nadzieją, w obecnym okresie Adwentu. To cud Boga Dzieciątka, Boga ubogiego, Boga słabego, Boga, który porzuca swoją wielkość aby stać się bliskim wobec każdego z nas.

Jego Ekscelencja Metropolita Archidiecezji Krakowskiej Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski
Z okazji wyboru Waszej Ekscelencji na urząd Metropolity Krakowskiego składamy serdeczne gratulacje i życzenia błogosławieństwa Bożego oraz nieustającej opieki Matki Najświętszej i wstawiennictwa Świętych Patronów naszej Archidiecezji. Niech Duch Święty prowadzi Księdza Arcybiskupa w ukazywaniu wielkich dzieł Boga i dopomaga w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy radości i sił duchowych na każdy dzień Nowego 2017 Roku. Szczęść Boże!
Redakcja TRK „Źródło”