Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok św. Brata Alberta

BYĆ JAK BRAT ALBERT

25 grudnia 2016 roku obchodziliśmy setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta. Z tej okazji Sejm RP ustanowił 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta. W specjalnej uchwale napisano: „Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia”.

Św. Brat Albert przed przytuliskiem, mal. Marian Szczurowski (Fot. archiwum s. albertynek)

Czas upływa, a my wciąż pamiętamy o tym wielkim Polaku. Warto jednak w tym roku w sposób szczególny zwrócić uwagę na jego życie i dzieło. Jego przesłanie, człowieka miłosierdzia, jest wciąż aktualne. Ludzi biednych, ubogich, chorych i potrzebujących wciąż mamy wokół siebie. Oni potrzebują naszego zaangażowania, tego byśmy byli „dobrzy jak chleb”. O to nie tak dawno prosił nas w czasie audiencji Ojciec Święty Franciszek. Papież zachęcił Polaków, by jak św. Albert Chmielowski służyli potrzebującym. Powiedział: „Witam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Dzisiaj przypada wspomnienie świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Pamiętając o jego poświęceniu na rzecz biednych, bezdomnych, nieuleczalnie chorych, jak on otwórzmy serca na potrzeby naszych braci najbardziej potrzebujących pomocy. Uczmy się od niego, jak służyć Chrystusowi w ubogich, jak być dobrym dla innych jak chleb. Naśladujmy go w dążeniu do świętości”.