Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok św. Brata Alberta

Kalendarium Życia Św. Brata Alberta

20.08.1845 – w Igołomi koło K rakowa na świat przychodzi Adam Chmielowski.
26.08.1845 – chrzest z wody Adama w Igołomi.
17.06.1847 – dopełnienie ceremonii Chrztu świętego w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie.
1853 – pierwsza spowiedź i Pierwsza Komunia święta.
25.08.1853 – Adam zostaje półsierotą – umiera mu ojciec, Wojciech Chmielowski.
1855/56 – Adam zostaje kadetem w szkole w Petersburgu.
1856–1862 – nauka w Gimnazjum Realnym w Warszawie.
28.08.1859 – piętnastoletni Adam Chmielowski zostaje sierotą – umiera jego matka, Józefa z Borzysławskich Chmielowska.
1862–1863 – Adam Chmielowski podejmuje studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach.
22/23.01.1863 – Adam przyłącza się do Powstania Styczniowego.
30.09.1863 – Adam zostaje ciężko ranny w Bitwie pod Mełchowem.
1.10.1863 – amputacja nogi.
1864/65 – pobyt w Paryżu.
1865/66 – studia w Klasie Rysunków w Warszawie.
1866/67 – studia inżynierskie w Gandawie.
1868/69 – pobyt w Paryżu.
1870–74 – studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
1875–77 – działalność artystyczna w Warszawie.
1879 – Adam Chmielowski zaczyna malować obraz „Ecce Homo”.
24.09.1880 – wstąpienie do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi.
5.04.1881 – opuszczenie Zakonu Jezuitów z powodu choroby i podjęcie leczenia.
1882–1884 – w Kudryńcach, gdzie zamieszkuje u swojego brata Stanisława, Adam Chmielowski maluje wiele pejzaży podolskich. Wtedy też, po zapoznaniu się z postacią św. Franciszka z Asyżu, zostaje członkiem III Zakonu Franciszkańskiego.
Jesień 1884 – Adam Chmielowski zostaje wydalony z granic zaboru rosyjskiego przez władze carskie pod groźbą zsyłki na Sybir. Wyjeżdża do Krakowa, a tam styka się ze zbiorowiskiem największej nędzy.
25.08.1887 – obłóczyny w kaplicy Loretańskiej u Ojców Kapucynów w Krakowie. Adam Chmielowski staje się Bratem Albertem. To daje początek Zgromadzeniu Braci Posługujących Ubogim, zwanych później Albertynami.
25.08.1888 – pierwsze śluby zakonne.
1888 – Brat Albert przekształca „Ogrzewalnię miejską” na Kazimierzu w Krakowie na „Przytulisko”. W kolejnych latach zakłada podobne przytuliska w innych miastach, jak: Lwów, Sokal, Przemyśl, Stanisławów, Jarosław, Tarnów, Kielce.
20.06.1889 – uroczystość Bożego Ciała – pierwsze spotkanie Brata Alberta z przyszłymi albertynkami: Anną Lubańską i Marią Silukowską.
15.01.1891 – obłóczyny pierwszych siedmiu albertynek w kaplicy biskupa krakowskiego. To daje początek Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
13.08.1896 – przyjęcie do Zgromadzenia Marii Jabłońskiej, późniejszej bł. Siostry Bernardyny.
1898 – budowa pustelni na Kalatówkach w Zakopanem.
25.12.1916 – śmierć Brata Alberta w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 43.
28.12.1916 – pogrzeb Brata Alberta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
15.09.1932 – pierwsza ekshumacja zwłok Brata Alberta.
5.11.1934 – rozpoczęcie prac przygotowawczych do procesu beatyfikacyjnego Brata Alberta.
11.11.1938 – prezydent RP Ignacy Mościcki nadaje pośmiertnie Bratu Albertowi Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.
23.12.1946 – wznowienie procesu beatyfikacyjnego w Krakowie przez ks. kard. Adama Stefana Sapiehę.
31.05.1949 – druga ekshumacja i przeniesienie zwłok Brata Alberta do krypty w kościele Ojców Karmelitów w Krakowie, ul. Rakowicka 18.
8.02.1950 – zamknięcie Procesu Informacyjnego.
20.01.1977 – ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alberta przez Ojca Świętego Pawła VI.
22.06.1983 – beatyfikacja Brata Alberta w Krakowie na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
25.06.1983 – przewiezienie relikwii Błogosławionego z kościoła Ojców Karmelitów Bosych do Domu Generalnego Sióstr Albertynek w Krakowie, ul. Woronicza 10.
30.06.1985 – uroczyste przeniesienie relikwii bł. Brata Alberta do nowo wybudowanego kościoła Ecce Homo, gdzie pozostały na stałe.
12.11.1989 – kanonizacja bł. Brata Alberta w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

opr. na podstawie www.albertynki.pl