Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (28)

FARYZEUSZE OSTRZEGAJĄ JEZUSA

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Faryzeusze dobrze znali układy sterowane tak przez Piłata, jak i Heroda. Wiedzieli również, jak można manipulować mającymi władzę. Św. Łukasz zapisał ostrzeżenie, jakie podali Jezusowi, wzywając Go do ucieczki z Galilei, bo władzę w niej miał Herod. Wiedzieli, jakie podejście miała Herodiada do Jana Chrzciciela i wiedzieli, jak tetrarcha przez innych był nakręcany, aby zniszczył Jezusa. Sam Herod nie był wrogiem ani Jana, ani Jezusa, ale wiemy, jak manipulowała nim Herodiada, nienawidząc Jana Chrzciciela, i jak herodianie wymuszali na nim zniszczenie Jezusa. Dla ucznia Jezusa wejście na dwór Heroda jest potrzebne dla zrozumienia współczesnych układów i manipulacji tymi, którzy mają trochę władzy w swoich rękach. Herod był tylko tetrarchą i musiał się liczyć tak z Piłatem, jak i z Rzymem. Wystarczy niewielka władza, aby inni nią sterowali, by ona niszczyła ludzi dla nich niewygodnych. Św. Łukasz notuje jak Herod zachował się wobec Jezusa, gdy Piłat w Wielki Piątek przysłał Go do niego. Ewangelista jako historyk interesował się nie tylko wydarzeniami, które ma na uwadze kronikarz, ale i mechanizmami układów, które decydują o wielu wydarzeniach. Oto jego słowa: W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: „Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”. Lecz On im odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą” (Łk 13,31–33). Jezus dobrze wiedział, kim jest Herod. Określił go jako lisa, czyli sprytnego w atakowaniu na upatrzoną ofiarę. Lis nigdy nie walczy z silniejszym od siebie, jego akcje są sprytnie przemyślane. Jezus poleca donieść Herodowi, że czas Jego obecności w Galilei jest już krótki, a On jako prorok – według programu Ojca Niebieskiego – ma zginać w Jerozolimie. Oświadczenie Jezusa zwalnia Heroda z polowania na Niego. Herod w Jerozolimie nie miał nic do powiedzenia. Tam decydowali Arcykapłani i Piłat. Jezus informuje Heroda, że jest prorokiem. Tetrarcha wiedział, że zabił jednego proroka, a polował na drugiego. Jan zginał w więzieniu Heroda w Galilei, a nie w Jerozolimie. Jezus zginie w Jerozolimie, bo w niej wydadzą na Niego dwa wyroki śmierci. Jeden Arcykapłani, a drugi Piłat. Taka informacja z ust samego Jezusa miała być przekazana Herodowi, ale Chrystusowi zależało na tym, by usłyszeli ją zarówno faryzeusze, jak i Jego uczniowie. Tak jasną zapowiedź rychłej śmierci, i to w Jerozolimie, słyszeli jedni i drudzy. Dlaczego uczniowie się z tym nie liczyli??? Herod, jako sprytny lis, sam mógł posłużyć się faryzeuszami, aby Jezusa wydalić ze swych granic. Nie wiemy czy to zrobili życzliwi faryzeusze, bo informacja mogła pochodzić wprost od Heroda. Posłużył się faryzeuszami, a nie herodianami, bo wiedział, że faryzeusze lubią być donosicielami. Jezus też to wiedział i dlatego zaznaczył: Idźcie i powiedzcie temu lisowi.