Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (7)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,34). Bóg powołał Jana Chrzciciela, aby przygotował naród wybrany na przyjście Mesjasza, Zbawiciela świata. Jan z odwagą i pokorą wzywał do nawrócenia i udzielał chrztu w Jordanie. Gdy ujrzał Jezusa, wyznał wiarę: „Oto Baranek Boży”. Nazwał Pana Jezusa Barankiem, który zostanie zabity, aby zgładzić grzech świata. Małżonkowie nawzajem dla siebie, a jako rodzice – dla dzieci, są Janem Chrzcicielem. Słowem i życiem,codziennym postępowaniem, modlitwą, decyzjami, w których zawsze stawiają Boga na pierwszym miejscu, dają świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym. Naśladując Jana Chrzciciela, gotowi są narazić się dorosłym dzieciom, opinii znajomych, narazić się władzom i przełożonym, broniąc chwały Bożej, Ewangelii, dobra człowieka, jego godności, wiary i zbawienia. W rodzinie wzrastają przyszli apostołowie. Rodzice pomagają odczytać i przyjąć powołanie do życia małżeńskiego, powołanie do życia samotnego w świecie, a szczególnie powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Św. Paweł przypomina, że powołanie do apostolstwa jest darem Bożym: „Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1,1). Powołany jest wolny: może przyjąć łaskę Bożą, ale może też ją odrzucić. Św. Paweł przypomina, że powołanie łączy się ze świętością: „do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi” (1 Kor 1,2). Wypełniając powołanie uświęcamy się. To jest nasza droga do świętości i zbawienia. Troszcząc się o własne zbawienie pomagamy bliźnim dojść do nieba. To się dokonuje w szczególny sposób w rodzinie.„Duszpasterstwo rodzinne powinno umożliwiać doświadczenie, że ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie człowieka: jego godności i pełnej realizacji we wzajemności, w jedności i płodności” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 201).
Propozycja postanowienia
Jak połączyć szacunek dla wolności małżonka, dziecka, szczególnie dorosłego, z odpowiedzialnością za wiarę i zbawienie bliskich?