Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (30)

FARYZEUSZ NIE UMIE PRZEBACZYĆ

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Piętnasty rozdział Ewangelii św. Łukasza odsłania bardzo słaby punkt faryzeizmu. Jezus mówi o nim w przypowieściach: o zagubionej owcy i drachmie oraz w pięknej przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec czeka na nawrócenie młodszego syna, a gdy go widzi wracającego do domu, raduje się i przebacza, zapraszając go do swego stołu. Przebaczenie ojca było pełne. Jest ono wyrażane przez to, że starszy syn słyszał w domu muzykę i tańce. One były znakiem harmonii, jaka zaistniała między sercem ojca i syna. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15,25– 2). Reakcja sprawiedliwego syna zdumiewa, a jest reakcją faryzeusza. On ma pretensje do ojca, że bratu przebaczył. Nie chce usiąść z nim do stołu, skoro skompromitował siebie, ojca i dom. Mógł się zgodzić ma jakiś czas pokuty, odpracowania tego, co stracił, ale ustawienie synów obok siebie tak, jakby się nic nie stało – dla faryzeusza było niemożliwe. Ojciec sam podchodzi do niego i prosi o przebaczenie bratu. Jezus celowo nie powiedział czy przebaczył, czy nie, bo zostawił sprawę otwartą. Doskonały faryzeusz nigdy nie przebaczy, bo przebaczyć nie potrafi. Faryzeusz dba o doskonałość i idealne zachowanie prawa, ale nie umie kochać. Jak wielu ludzi, którzy nie umieją kochać, rozpoznaje się w tym faryzeuszu? Przebaczenie jest doskonałą miłością. Może gdyby starszy syn usłyszał słowa, jakie brat wypowiedział do taty, to byłoby mu łatwiej podać przebaczającą rękę temu, kto głupio podszedł do życia. Jezusowi zależało na tym, aby faryzeusze odnaleźli się w tym starszym synu, bo oni byli zablokowani i nie umieli kochać. Kto nie umie przebaczać, ten nie kocha. Przebaczyć mężowi, żonie, ojcu, matce, dziecku, przyjacielowi i sąsiadowi… przebaczyć to przywrócić harmonię serc. Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest rysem Bożego miłosierdzia. Ojciec Niebieski ma tylko jeden stół – i nigdy go nie dzieli. Faryzeusze dzielili i nawet przy tym jednym pchali się na pierwsze miejsca. Dla większości faryzeuszy przebaczenie jest niemożliwe do przyjęcia. Oni ubóstwiają swą doskonałość.