Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Pochylając się nad wzruszającą historią Mędrców ze Wschodu, pomyślmy o naszej osobistej drodze wiary. Jaka gwiazda zaprowadziła każdą i każdego z nas do Jezusa Chrystusa? Prawdopodobnie taką gwiazdą byli nasi najbliżsi. Dzięki ich wierze otrzymaliśmy sakrament Chrztu świętego i od najmłodszych lat zostaliśmy wprowadzeni w życie wspólnoty Kościoła, w niej znaleźliśmy oparcie. A czym kierujemy się dzisiaj i za jaką gwiazdą podążamy obecnie? Czy wypatrujemy jej w naszym codziennym życiu? Czy szukamy i znajdujemy Boga we wszystkich naszych doświadczeniach, w naszych radościach i smutkach, w naszych troskach i nadziejach? W ubiegłym roku w sposób szczególny dziękowaliśmy Bogu za dar Chrztu naszego narodu. Tysiąc pięćdziesiąt lat temu nad polskim niebem pojawiła się gwiazda i odtąd towarzyszy nam ona w życiu osobistym i zbiorowym. Światło tej gwiazdy, światło wiary, nie jest nam dane raz na zawsze. Każde pokolenie, każdy z nas powinien się otwierać na przyjęcie tego światła, na podtrzymywanie go, aby rozjaśniało drogi naszego życia – aby Chrystus nadal przemawiał do naszych serc.

Fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. w Katedrze na Wawelu w Uroczystość Bożego Narodzenia, która była połączona z rozpoczęciem Roku św. Brata Alberta, 25 XII 2016 r.